Volwassenen

Transpersoonlijk werken helpt om fundamentele verandering in je zijn te integreren.
Het transformeert blokkades die zich op verschillende lagen bevinden:

 • Onze eigen levensgeschiedenis
  - Prenatale blokkades,
  - kinderstukken,
  - puberstukken,
  - relatiestukken
 • Familielijnen, voorouderlijnen, transgenerationele blokkades en trauma’s die we bij geboorte hebben meegekregen
 • Zielsstukken: blokkades uit onze ziel, die we mogelijks al meerdere incarnaties trachten om te buigen

Deze veranderingen kunnen zich verder integreren in verschillende levensgebieden, zoals op persoonlijk, relationeel en professioneel vlak.

“Een relatie transformeren is een geschenk, het vraagt moed.”

Een relatie kan na een tijdje moeilijk lopen omdat bij beide personen er oude kinderstukken, onverwerkt verdriet, persoonlijke of familietrauma’s, angsten de kop opsteken. Soms leeft men nog met het waardensysteem van ouders. Het is dan noodzakelijk innerlijke kwetsuren te helen, te ontouderen en een eigen referentiekader aan waarden en normen samen terug op te bouwen.

Mogelijke thema’s zijn:

 • Hoe evolueren we samen als koppel, waar willen we naartoe en hoe zien we onze toekomst?
 • Welke zijn onze verlangens en verwachtingen naar elkaar toe maar ook voor onszelf
 • Onze Harts verbinding, welke kwetsuren dragen we en hoe kwetsbaar durven we onszelf opstellen. Hoe kunnen we de kwetsuren verwerken die we in de loop van de relatie hebben opgelopen?
 • Hoe bouwen we onze basisveiligheid terug op en hoe zit het met ons innerlijk kind die zich begrepen en geborgen wil voelen bij onze wederhelft.

Belangrijk in het proces van relatie heling is zelfacceptatie. Om deze reden kan deze werkwijze ook een individuele benadering inhouden afhankelijk van het thema en de fase.