Merkaba

Meervoudige Merkaba Technieken

De Meervoudige Merkaba Technieken zijn zo oud als de mensheid. Hun origine vindt plaats in de oude mysteriescholen van Lemurië en Atlantis, en later in Egypte, Midden- en Zuid Amerika en Tibet.

Het zijn heel krachtige en spirituele technieken die je als mens heelheid bieden. Heelheid kan ervaren worden door bijvoorbeeld innerlijke liefde, innerlijk geluk, liefde voor het leven, de natuur, dieren. Het is een hele speciale techniek die spiritueel van aard is, maar een zeer krachtige invloed geeft in hoe je als mens in je leven staat en je tegenover mensen verhoudt. Het resultaat uit zich in het steeds meer ervaren van onvoorwaardelijke liefde, zachtheid en vergeving naar onszelf en anderen; met andere woorden: Zielsgeluk.

Deze meervoudige merkaba technieken zijn nieuw ontwikkeld in 2009 na uitgebreide studie van alle bestaande merkaba systemen. Ze staan volledig los van enige bestaande religie en worden dus onafhankelijk van ieders religieuze overtuiging geleerd en toegepast. Er is trouwens maar één goddelijke bron en vele bekende leraren zoals onder andere Jezus, Boeddha, Shiva, Mohammed hebben vanuit deze inspiratie gesproken.

Wat is een Merkaba?

Mensen hebben een fysiek lichaam en verschillende lichtlichamen.
Deze hebben ook een bewustzijn waarin al onze levenservaringen van onze ziel worden opgeslagen. Het is met speciale oefeningen mogelijk om je menselijk bewustzijn te verruimen tot op zielsniveau. Dit betekent dat informatie over jezelf en je diepste kern vanuit je licht lichamen tot je bewustzijn komt en helder voor je wordt. Hierdoor krijg je het gevoel van thuiskomen bij jezelf, van een diep innerlijk geluk en een innerlijk weten.

Dit verruimde bewustzijnsveld wordt een Merkaba genoemd.

‘Mer’ = de universele goddelijke bron,
‘Ka’ = je eigen geest of bewustzijn,
‘Ba’ = Egyptische woord voor lichaam.