Belang van de prenatale periode en zwangerschap

Het leven in de baarmoeder bepaalt voor 70% onze levensloop. Onze eerste kennismaking met ons leven is via het leven van onze moeder. We nemen dan ook veel patronen, overtuigingen, emoties over die niet van ons zijn. Omdat dit zo’n pril begin is, worden deze emoties en gevoelens opgeslagen in diepe lagen van onze systeem. Hiertoe krijgen we enkel toegang via een taal zonder woorden. De taal van het voelen. Gevoelens die lichamelijk te zwaar waren om te verdragen en te verwerken worden hier opgeslagen. Op latere leeftijd kunnen allerlei klachten naar boven komen. Het is van belang om deze diep gewortelde emoties bestaansrecht te geven en ze te verwerken. Zo komen we terug in balans en vinden we onze eigen identiteit en geluk terug. Dit proces noemt men ook wel eens spiritueel volwassen worden. We groeien dichter toe naar het karakter van onze eigen ziel. We laten achter wat niet bij ons hoort.
Zwangerschap is aldus een belangrijke periode om in balans te zijn voor moeder en kind.