Activation du corps de lumière multidimensionnel

Een lichtlichaam is eeuwig en bevat al de informatie over je ziel en je levenservaringen. Het verschil met onze hersenen is dat de informatie die er opgeslagen wordt, verloren gaat bij sterfte. Het is mogelijk om je bewustzijn via deze technieken te verruimen naar de maximale grootte. Als dit gebeurt door middel van lichtlichaamsactiveringstechnieken, spreken we van een merkaba.

Door je merkaba velden te activeren maak je als mens een vernelde spirituele en persoonlijke groei door. Hierdoor ervaar je diepgaand innerlijk geluk, liefde en kan je liefdevol omgaan met mensen, dieren en situaties. In dit kader, wanneer je een bepaald spiritueel niveau bereikt, is het niet meer nodig om te incarneren op aarde. Je hebt dan geleerd liefdevol omgaan met mensen en situaties ongeacht de omstandigheden. Men spreekt dan van ascentie of hemelvaart. Men zet dan zijn ontwikkeling als ziel verder in hogere dimensies.

De activeringen van je lichtlichamen worden ook dus ascentietechnieken genoemd en ze bestaan uit :

  • Een gevorderde spirituele schoonmaak en een zelfbekrachtigingsmeditatie waarbij o.a. karmische verbindingen worden verwijderd.
  • Vergevingsmeditaties en energetische bewustwordingsoefeningen die mensen in staat stellen om hun alledaagse leven meer te genieten.
  • Een nieuwe manier van schoonmaak van de chakra’s van de lichtlichamen.
  • Een nieuwe manier om je lichtlichamen te activeren en te expanderen tot merkaba’s.

Een dagelijkse activatie in de vorm van meditatie vraagt dagelijks tien minuten tijd. Het resultaat is dat je je helder voelt en onvoorwaardelijke liefde ervaart. Via merkabahelingen kan men zichzelf en anderen helingen geven op fysiek, emotioneel en geestelijk niveau.